28 Day Dry Aged USDA Prime 32oz Prime Porterhouse Pack

Product View

28 Day Dry Aged USDA Prime 32oz Prime Porterhouse Pack

28 Day Dry Aged USDA Prime 32oz Prime Porterhouse Pack

Additional Info

2 of our 28 Day Dry Aged USDA Prime 32oz Prime Porterhouse Steaks

In stock

28 Day Dry Aged USDA Prime 32oz Prime Porterhouse Pack

Additional Info
SKU
28day32ozporterhouse2
Collection Weight (lbs): 4.00
Price Per lb: $49.99
$199.99
Easily Feeds: 0
Total Weight (lbs): 4.00

28 Day Dry Aged USDA Prime 32oz Prime Porterhouse Pack

Additional Info
More Information
Short Name 28 Day Dry Aged USDA Prime 32oz Prime Porterhouse Pack
Description Title 28 Day Dry Aged USDA Prime 32oz Prime Porterhouse Pack
Price Per lb $49.99